Tumlehøj,Åhaven,Blichersvej-Fællestur til Økolariet i Vejle

0
615
video

Her er hvordan vores skolegruppe ”Rødderne arbejder med et emne her er det igen Alsidig personlig udvikling og Sammenhæng i en lidt mere kompliceret kontekst. Der er ligeledes tænkt over børnefællesskaber at vi arbejder på tværs af de tre børnehave som alle skal starte i skolen efter sommerferien.

Læreplanstemaer:

– Alsidig personlig udvikling

– Børnefællesskaber

– Sammenhæng

Hvad er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling?
Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Brande børnehaverne vil arbejde med
FN’s Verdensmål så jeres børn bliver aktive aktører i en bæredygtig fremtid.
Se FN`s verdensmål

 

 

 

Facebook kommentar