Forældrebestyrelsen 2018 i Brande børnehaverne.

0
810

Forældrebestyrelsen 2018

Brandebørnehaverne har vi fælles bestyrelse med Børnehaven Åhaven og Brande Børnehave og Tumlehøj
Du bliver valgt af de andre forældre til at sidde i vores fælles forældrebestyrelse.
Du bliver valgt ind for 2 år af gangen og du kan genvælges, hvis du ønsker det. I forældrebestyrelsen har man mulighed for at få indflydelse på de principper som ligger til grund for den pædagogik som udmøntes i Brande Børnehaverne samt høringssvar og politiske tiltag.
Du sidder som talerør for resten af forældregruppen, og skal i den forbindelse huske, at der ikke tales om det enkelte barn, men i generelle vendinger. På bestyrelsesmøderne, som holdes på skift i de tre institutioner, bliver der ud fra en dagsorden drøftet mange forhold i børnehaverne. Vi debatterer alt fra børneopdragelse, økonomi, personalenormeringer, børnenes hverdag, hvad er godt i børnehaverne og hvad kunne måske ændres/forbedres.
Personalesager hører ikke under bestyrelsen.
Husk at du har tavshedspligt!!!

Facebook kommentar