Tumlehøj-I dag legede børnene i Tumlehøj med digitale medier, som er en del af læreplanstemaet.

0
878
video

I dag legede børnene i Tumlehøj med digitale medier, som er en del af læreplanstemaet. 

Det er således nødvendigt, at daginstitutionerne fokuserer på børnenes digitale dannelse?i lige så høj grad, som den almene dannelse. Det digitale skal naturligvis ikke erstatte pædagogikken i institutionen, men i stedet understøtte den, i forvejen, gode pædagogik i Tumlehøj ?. Pædagogikken skal altid være i højsædet. 

I dag var der fokus på det kognitive aspekt. Det det digitale medie kan, er at det er med til at opmuntre børnene til at eksperimentere.

Nøglen til at arbejde med digital dannelse er leg. Leg er sjovt. Leg er fantasi. Leg er eksperimenterende og spændende. Disse aspekter af legen skal inspirere til brugen af digitale medier i det pædagogiske arbejde. Netop teknologien er alsidig og kan fungere som et redskab i flere aspekter af det pædagogiske arbejde. Og i dag var fokus området det kognitiv.

Facebook kommentar