Tumlehøj-Dette Temaværksted handler om sociale fællesskaber.

0
731

Den sidste temaværksted periode inden sommerferien.

Dette Temaværksted handler om sociale fællesskaber. Vi startede med at synge navnesagen,balderkravler rundt på kroppen,så legede vi og sluttede af med at synge Lille Peter Madsen.

igennem disse fælles oplevelser og aktiviteter i en lille gruppe opnåes en større tryghed og genkendelighed til at,videreføre strukturen til et større børnefællesskab.


 

Idag onsdag var det sidste gang i temaværksted. Pigerne har været glade for at deltage.
Vi har hver gang startet med den samme sang og sluttet af med den samme sang. Det har givet pigerne tryghed og mere mod til at deltage mere aktivt, både ved at synge med, lave fagter og i legene vi har leget.
Vores gå ture har været med til at styrke pigernes relationer til hinanden meget mere. De har efterlignet hinanden og det er blevet nemmere for dem at holde hinanden i hænderne.
Vi oplever, at værkstedet har været med til at styrke pigernes relation til hinanden i hverdagen. De søger hinanden meget mere og har meget glæde af dette.

Facebook kommentar