1.Vi har i Åhaven været så utroligt heldige at blive udvalgt til dette projekt

0
427

I dag har I fået brev med hjem om Kulturspirerne. Vi har i Åhaven været så utroligt heldige at blive udvalgt til dette projekt, som vi tror bliver fantastisk givende for vores børn. Både de og vi får bedre kundskaber til at udtrykke os igennem billeder, musik, dans og drama, hvilket styrker deres tænkning, sprog og motorik. I dag hørte vi for første gang kulturspire-sangen. Den vil være vores kick-off hver gang ???

Today You received a letter on Kulturspirene (culture sprouts) . We have in Åhaven been so incredibly lucky to be selected for this project, which we think will be so rewarding for our children. Both they and us will be getting better skills to express ourselves through images, music, dance and drama, which strengthens their thinking, language and motor skills. Today for the first time we heard the culture sprout song. It will be our kick-off every time ???

Facebook kommentar