Struktur

0
501

Struktur

Hvordan arbejder vi?

Vores struktur er bygget op sådan, at vi arbejder med temaværksteder, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barns/børnegruppens behov. De dage hvor der er temaværksteder, laves der forskellige aktiviteter med de børn, der ikke er i værksteder.

Indholdet i temaværkstederne kan være mange f.eks. bevægelse, sociale kompetencer, musik, sprog, personlige kompetencer, natur, kunst, fodbold mm.

Temaværkstedernes emner planlægges ud fra barnets/børnenes styrkesider eller ud fra temaer barnet/børnegruppen har brug for at lære mere om.

Inden vi går i gang med temaværkstederne har vi en planlægningsuge, hvor de voksne der er på temaværkstederne, får mulighed for at planlægge disse. Samtidig planlægger de voksne udenfor værkstederne, de aktiviteter de gerne vil sætte i gang med de børn, der ikke er en del af temaværkstederne.

Temaværkstederne løber over en 6 ugers periode – hver mandag og onsdag.

Efter de 6 uger har vi en evalueringsuge. Her evalueres temaværkstederne og aktiviteterne udenfor temaværkstederne evalueres også i denne uge.

Et forløb på 8 uger ser ud som følger:

Planlægningsuge

Mandag: Temaværksteder/aktiviteter for de børn der ikke er en del af temaværkstederne

Tirsdag: Der laves grupper på tværs – forskellige aktiviteter sættes i gang

Onsdag: Temaværksteder/aktiviteter for de børn, der ikke er den del af temaværkstederne

Torsdag: Der laves grupper på tværs – forskellige aktiviteter sættes i gang

Fredag: Vi planlægger ugen efter i detaljer, og lægger så vidt muligt ugeskemaet ud på hjemmesiden og facebook, samt hænger det op på vores infotavlenæste uge.

Evalueringsuge

Vi har valgt at arbejde på den måde, at hvert barn har en primærpædagog, dvs. at hver pædagog er primær på ca. 15 børn.

Børnehavens pædagogik, herunder personalets arbejde på tværs af huset, skaber yderligere muligheder for barnet.

Målet er:

• at børnene kan skabe venskaber på tværs af hele børnegruppen.

• at børnene får tryghed og kontakt til alle voksne i huset.

• at der er mere opmærksomhed på hvert barn.

• at børnene kan bevæge sig frit i hele huset uden at blive ” væk i mængden “.

• at børnene har flere muligheder for selv at vælge, hvor de vil lege og med hvem

Alle ansatte i Åhaven har et medansvar for alle børn i huset. Personalegruppen drøfter jævnligt børnene på interne møder, og der er på disse – såvel som i dagligdagen – mulighed for at udveksle iagttagelser af det enkelte barn.

Facebook kommentar