Samarbejdspartnere.

0
449
Samarbejdspartnere
Vi arbejder samen med følgende: Talepædagog Fysioterapeut/ergoterapeut Psykolog Observationspædagog Skoler

Talepædagog
Fysioterapeut/ergoterapeut
Psykolog
Observationspædagog
Skoler

Talepædagog :
Vi har en talepædagog tilknyttet børnehaven og hun kommer i perioder her i Brande børnehave, når der er børn der har behov for det. Hun laver en undersøgelse af barnets udtale og ordforråd, øver lyde og arbejder med sproget.

Ressourcepædagog/obs.pædagog :
Vi har et samarbejde med ressorcepædagoger og obs-pædagoger, som kan komme i børnehaven og lave observationer, så vi kan få nogle redskaber til vores daglige arbejde. De vil sammen med den pædagog der er tilknyttet barnet udarbejde en handleplan til et videre forløb omkring barnets vanskeligheder. – Til toppen

Fysioterapeut/ergoterapeut :
Vi har i børnehaven mulighed for at tage kontakt til fysio – og ergoterapeuter, som på forlangende kan komme i børnehaven og lave en undersøgelse af barnets motoriske kunnen. Give os nogle ideer og redskaber til en bedre hverdag for børn med motoriske vanskeligheder. – Til toppen

Psykolog:
Der er mulighed for at der kan komme en psykolog ud i børnehaven, hvis der er behov for undersøgelser – herunder også neurologiske tvivlsspørgsmål. – Til toppen

Observationspædagog

Hvis børn er i vanskeligheder af den ene eller anden slags, så har vi mulighed for at bede om at få en observationspædagog ud og observere i børnehaven. Observationspædagogen kigger både på børnene og de voksne der er omkring dem, og kommer kun ud efter aftale med forældrene.

 

Skoler

Når børnene nærmer sig skolealderen, kommer vi på besøg på skolerne i Brande, som en del af den skoleforberedelsen. Vi laver både skriftlige og mundtlige overleveringer på ørnene til skolen inden skolestart. De skriftlige evalueringer har I som forældre godkendt inden videregivelse.

Facebook kommentar