Målsætning

0
440

Målsætning

Hvad er det, vi vil?

Det er vores mål at være en tryg og attraktiv børnehave, hvor børn, forældre og personale trives.

Vi er bevidste om, at vi som personale i børnehaven, har en opdragende funktion på børnene. Vi skal primært være med til at lære børnene de sociale spilleregler, samt at tiltale hinanden på en acceptabel måde.
Det gør vi blandt andet ved, at være nogle gode rollemodeller.
Vi skal selvfølgelig også være med til at gøre forældrene beviste om deres ansvar, når de har et barn i børnehaven.

Vi tilstræber os en positiv personalegruppe.
Personalet skal være engageret, initiativrige, og skal have lyst til at udvikle og uddanne sig, så vi har en børnehave i konstant udvikling.
Det er de enkelte medarbejders ansvar, at der i den samlede personalegruppe er et positivt samarbejde.

Vi skal som personale være opmærksom på de små signaler børn sender. Vi skal være der, når børnene har behov for det, og vi skal forme hverdagen i samspil med børnene.

Vi skal have en daglig kontakt til forældrene.
Alle børn skal modtages med et pænt og imødekommende “godmorgen” fra personalet.

I vor dagligdag vægter vi læring gennem leg i et spændende og inspirerende miljø.

Det er vores mål at styrke børnenes selvværd ved:

• at give ansvar
• at give medbestemmelse
• at lære dem åbenhed og ærlighed
• at lære dem sociale spilleregler
• at motivere dem til glæde, humor og spontanitet
• at lære dem kendte rammer, regler og traditioner
• at give dem frihed til forskellighed
• at give plads til gode og dårlige dage, og at lave fejl
• at gøre dem aktive og selvstændige
• at give dem følelsesmæssig og fysisk omsorg
• at træne dem motorisk og sproglig, og give dem musisk udfoldelse
• at give dem viden om og et forhold til naturen
• at give dem kendskab til nærmiljøet

Set fra et samfundsmæssigt perspektiv mener vi, at vi ved at opfylde vores målsætning, er med til at skabe hele og harmoniske mennesker/børn.

 

Facebook kommentar