Kontakt os

0
565

Kontakt os

Her kan du læse om kontakten mellem personale og forældre

Daglig kontakt:

I kan kontakte os på telefon 99603540. Vi har telefonfri tid fra klokken 9.00 – 12.00 for at sikre at personalets kontakt med børnene ikke bliver forstyrret af at de skal tale i telefon. Vi beder Jer om kun at ringe i den tid hvis I har meget brug for at tale med os. Ellers har I mulighed for at sende en sms på telefon 20532477, Endelig kan I ofte få fat på daglig leder på telefon 99603545 hvis I har et akut behov for at få kontakt med os.

Det er vigtigt for personalet, at vi hver dag er i kontakt med alle forældre. Måske er vi optaget til anden side eller af andre gøremål, når I kommer i institutionen, men I er altid velkomne til at opsøge os. Husk også at sikre at I er blevet set, både om morgenen når I afleverer, og i særdeleshed når I henter om eftermiddagen.

Mange forskellige voksne:

Da personalet arbejder på tværs af hele huset, betyder det, at forældrene vil møde mange forskellige voksne. Dvs. at de eksempelvis vil opleve, at den medarbejder de møder, når de afhenter deres barn ikke nødvendigvis er den medarbejder, som har været sammen med barnet den pågældende dag.

Informationer:

For at sikre at særlige oplysninger og informationer omkring barnets dag kommer videre til forældrene, har personalet et meget højt indbyrdes informationsniveau. Alle personaler taler sammen hver dag, og er der vigtige oplysninger om Jeres barn, vil de blive videregivet til det personale der lukker børnehaven.Dette betyder også at evt. information omkring det enkelte barn, ikke nødvendigvis skal gives til og modtages af primærpersonerne, da den formidles videre.

Hvis forældrene eller personale udover den daglige kontakt føler behov for en mere konkret samtale, afholdes denne efter aftale.

Facebook kommentar