Dagsrytme

0
561

Dagsrytme

Her kan I læse hvad dagen går med i børnehaven.

Vi åbner 6.30. Personalet møder ved børnehavens opstart, og det er ikke muligt at sende børnene i børnehaven før 6.30. Vi starter op med at tage stole ned og gøre børnehaven klar sammen med børnene. Når personale nr. 2 møder ind, går vi igang med at spise morgenmad. De børn der ikke spiser, leger i resten af børnehaven, mens personalet cirkulerer i huset for at være tilstede for alle børn. Morgenmaden ryddes væk kl. 8.00, og løbende møder resten af personalet ind. Der er et personale tilgængeligt til at sige farvel med børnene indtil klokken 9.00. Hvis barnet har brug for voksen hjælp til at sige farvel til far og mor, beder vi om at de er her før 9.00, da personalet er fordybet i aktiviteter efter 9.00.

Senest 9.30 er dagens aktiviteter i gang. I kan se på ugeskemaet på opslagstavlen og på facebook hvilke aktiviteter dagen byder på. Skemaet er indrettet med ikoner, så børnene så vidt muligt selv kan følge med i deres hverdag, og med farver for hvert læreplanstema, så forældrene kan se hvordan vi arbejder med de pædagogiske læreplaner i børnehaven.

Nogle gange er her skemafrit. Personalet har i perioder behov for at observere børnene og børnenes leg, eller at forberede til aktiviteter. Det betyder ikke at der ikke sker noget for børnene, blot at det er spontant og ikke planlagt, hvilket også er gavnligt og nødvendigt for børnene.

Her er mange forskellige aktiviteter. Nogle gange holder vi også samling hvor vi kan lave mange forskellige ting, rim og remser, sanse-gætteleg, fortællerunde, sanglege og meget andet.

Ca. kl. 11 spiser vi madpakker sammen, og kl. 12. er alle børn på legepladsen. De mindste bliver puttet kl. 12, og en voksen er sammen med dem indtil kl. 12.30. De børn der ikke sover når den voksne går, kommer med ud på legepladsen. I mellem 12 og 14 er nogle voksne optaget til administrativt arbejde, mens andre er ved børnene. Der afvikles ligeledes pauser i det tidsrum.

kl. 14 spiser vi eftermiddagsmad. Her opforderer vi igen børnene til så stor selvhjulpenhed som muligt. De store børn, Rødderne, bestemmer selv om de vil spise med eller ej, mens de mindste skal sidde ved bordet med os andre. om de spiser er selvfølgelig deres eget valg.

Fra kl. 15 bruges dagen primært på fri leg, de voksne er tilgængelige til at hjælpe og støtte børnene, samtidig med at en række praktiske opgaver udføres, de mindste får skiftet ble, der ordnes opvask og tøjvask o.s.v.

Børnene skal naturligvis rydde op efter sig selv. Det er vigtigt at de lærer at tage et medansvar i forhold til børnehaven, og vi forlanger at de rydder deres legetøj op, også selvom deres forældre allerede er i børnehaven. Vi forventer også, at forældrene støtter op om dette.

Efterhånden som børnene går hjem, lukker børnehaven stille og roligt ned, da personalet går hjem på samme tid som børnehaven lukker. Børnene skal være hentet, tjekket ud og ude af børnehaven kl. 17.

Facebook kommentar