Værdigrundlag

0
548

Her fortæller vi om vores værdier og menneskesyn.

Værdier og menneskesyn er med til at bestemme vores handlinger, og er derfor af stor betydning for vores forståelse af andre mennesker.

Bag enhver pædagogisk handling ligger der et bestemt syn på barnet, samt udvikling og læring.

Vi ser det sådan at kroppen er vores adgangsbillet til læring, da både børn og voksne er kropslig forankrede i verden. Vi er vores krop og vi sanser og lærer gennem vores krop.

Når barnet er i bevægelse, er det undersøgende og nysgerrig og vil på den måde få stimuleret sit sanseapperat. I den proces vil barnet få tilegnet sig erfaringer omkring sin verden og dermed få øget sine kompetencer.

Gennem indretningen af institutionen, valg af aktiviteter der tager udgangspunkt i pædagogisk idræt og de pædagogiske læreplaner, vil vi give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder/kompetencer. Disse kompetencer giver dem viden, lyst og mod til at handle samt tage initiativ og ansvar her og nu, men også senere i livet. Vi håber, at dette er med til, at børnene udvikler og bevarer deres livs- og bevægelsesglæde.

Her skal være sjovt at være…….leg og lære!

Facebook kommentar