Pædagogik

0
798
video
Pædagogik

Idrætsbørnehaven Tumlehøj tager udgangspunkt i pædagogisk idræt.

Det pædagogiske grundsyn i Idrætsbørnehaven Tumlehøj er, at det er vigtigt at børn bruger deres krop. Vi tror på at børn lærer gennem kroppen. Vi forsøger altid at tænke krop først, når vi sætter aktiviteter i gang.

Vi er blevet certificeret gennem Peter Sabroe Seminarium. Pædagogisk idræt er en treenighed af idræt, leg og bevægelse. Vores institution bruger pædagogisk idræt som en metode til at støtte det enkelte barns generelle udvikling. Vi ser vores institution som et sted hvor idræt, leg og bevægelse kan foregå hele tiden og over alt. Det er en integreret del af hverdagen at opnå de pædagogiske mål gennem barnets krop og sanser. Dette vil styrke barnets generelle udvikling og skabe en kultur, hvor udvikling primært foregår gennem fysiske aktiviteter både med lav og høj puls.

Vi vil gerne, at børnene oplever det at gå med bare tæer, blive snurret rundt, få fodbad og massage, er en lige så naturlig del af deres hverdag, som det at få læst en bog.

Vi tror på, at mennesker udvikler sig ved at være aktive og ved at være i bevægelse i et gensidigt samspil med andre mennesker i en social verden. Dette gør sig gældende på alle områder. Gennem pædagogisk idræt styrkes børnenes fysiske, kognitive, sociale og psykiske udvikling.

Vi tror på, at børn aktivt skal bruge deres kroppe og bevæge sig for at modningsprocessen kan blive stimuleret. Ved at bruge kroppen aktivt stimulerer børnene deres hjerner og krop til yderligere modning og vækst. Jo, bedre et barn har automatiseret forskellige motoriske færdigheder, jo, mere energi kan barnet frigive til nye læreprocesser. Det vil sige, at barnets motoriske færdigheder har stor betydning, både for barnets mulighed for indlæring af sociale færdigheder og kognitivindlæring. Hvis barnet hele tiden skal være koncentreret om at holde balancen, eller bare være tilstede med sin krop, så er der ikke frigivet meget plads til anden indlæring.

Børn skal ikke være motionister, men derimod er bevægelsesglæden kodeordet! Det skal være glæden og indre motivation, der stimulerer barnet til at bevæge sig. Rum og rammer skal gøre at barnet ikke kan lade være med at bevæge sig. Det er vigtig med voksne, som er motiveret og gerne selv vil bevæg sig, da vi er gode rollemodeller for børenene. Vi har et håb om, at børnene bevarer deres lyst til bevægelse helt ind i voksen livet.

Erfaringer har vist, at fokus på fysisk aktivitet udvikler børnenes kreativitet, handlingskompetence, bevægelsesglæde, sprog, sociale kompetence, etik og moral m.v. Der skabes en kultur, hvor udvikling og dannelse foregår gennem fysiske aktiviteter.

Facebook kommentar