Struktur

0
523

Her fortæller vi hvordan vores hverdag er bygget op.

I takt med at regeringen kom inklusion på dagsordenen, har vi i Brande Børnehave, Åhaven og Tumlehøj valgt at arbejde mere målrettet med emnet ved i sommeren 2012 at lave en struktur ændring med inklusion som omdrejningspunkt.

I Brande Børnehave, Tumlehøj og Åhaven er vores struktur bygget op om temaværksteder, hvor der hvor der tages udgangspunkt i det enkeltes barns behov, og forskellige måder at lære på, hvor vi tidligere mere lavede aktiviteter tilpasset hele børnegruppen.

Vi laver aktiviteter eller temaværksteder med udgangspunkt i fokusbørn, i små eller i hele grupper alt efter barnets/børnenes behov.

Et temaværksted kan være rammen for aktiviteter, hvor børnene kan dyrke en særlig interesse, blive udfordret i en stærk kompetence, eller støttet i en svag kompetence.

Strukturen er bygget op af forløb på 8 uger, hvor den første og sidste uge er planlægnings – og evalueringsuger. I disse uger er der ingen faste værksteder eller planlagte aktiviteter, men plads til fri leg og spontane aktiviteter. Her planlægges både temaværksteder og dagligdagens øvrige aktiviteter for de kommende 6 uger, og evalueringen gennemføres ved at udfylde vores læringsark.

I de 6 mellemliggende uger forløber temaværkstederne, mandage og onsdage. I temaværkstedet er det de samme børn og de samme voksne i hele perioden.

På hvert temaværksted er der en pædagogisk underviser, som er den styrende i forløbet.

Derudover kan der være en eller flere hjælpere, såfremt gruppen er stort nok til det. Gruppen kan bestå af 1 eller flere fokusbørn, alene eller sammen med andre, små eller store grupper. Hjælperen vil være den der støtter op om børnenes relationer, hjælper med det praktiske, guider de børn der skal se tingene lidt an m.v.

Temaværkstederne kan vare fra 10 minutter til 2 timer af gangen afhængig af tema og målgruppe. Det vil fremgå af beskrivelsen, som er synlig for forældrene, hvilke børn der deltager, hvem der er underviser og hvilket tema der er på værkstedet.

Temaværksteder kan have forskelligt indhold afhængigt af fokusbarnets behov. Hvad er barnet optaget af her og nu. Indhold kan f.eks. være: musik, sprog, natur, bevægelse, social kompetence, personlig kompetence, kognitive øvelser, jord, vand, kreativitet, kunst, fodbold, bondegård, træklatring, kun for drenge eller piger, ild, ord, tal.

Derudover arbejder vi som hus med “åben plan”, hvilket vil sige, at børnene som udgangspunkt selvstændig har lov tl at vælge, hvem og hvor de vil lege.

Hvert barn har en kontaktpædagog, dvs. at hver pædagog er kontaktvoksen for omkring 15 børn. Dog har alle ansatte i Idrætsbørnehaven Tumlehøj et medansvar for alle børn i huset. Personalegruppen drøfter jævnligt børnene på interne møder, og der er på disse – såvel som i dagligdagen – mulighed for at udveksle iagttagelser af det enkelte barn.

Børnehavens pædagogik, herunder personalets arbejde på tværs af huset, skaber yderligere muligheder for barnet.

Målet er:
• at børnene kan skabe venskaber på tværs af hele børnegruppen.
• at børnene får tryghed og kontakt til alle voksne i huset.
• at der er mere opmærksomhed på hvert barn.
• at børnene kan bevæge sig frit i hele huset uden at blive ” væk i mængden “.
• at børnene har flere muligheder for selv at vælge, hvor de vil lege og med hvem.

Facebook kommentar