Forventninger til samarbejdet

0
520
Forventninger til samarbejdet
Her fortæller vi om hvilke forventninger, vi har til de forældre, der har sagt ja til en plads i idrætsbørnehaven Tumlehøj.

Når forældre har sagt ja tak til en plads i Åhaven , har personalet i børnehaven følgende forventninger.

Pædagogisk – at man som forældre:

• bakker op omkring børnehavens værdier og pædagogik.

• holder sig orienteret omkring det der sker i huset – bruger tid på at læse hjemmesiden og opslag i institutionen.

• medvirker til at der skabes et gensidigt tillidsforhold og et godt samarbejde til fordel for barnet.

• er loyal overfor børnehaven – utilfredshed/kritik afleveres til personalet/lederen i børnehaven.

• bakker op omkring børnehavens vedtagne politikker.

• har en positiv indstilling til børnehavens hverdag – det virker smittende på børnene.

• er opmærksom på, at fortrolige samtaler med personalet omkring barnet tilstræbes at foregå i møderum  eller på kontoret.

• bakker op ved forældrearrangementer – særligt ved forældremøder.

• informerer om store forandringer i barnets hverdag (skilsmisse, dødsfald, sygdom og lign.

• har forståelse for og accept af, at der er mange andre børn end ens egne i børnehaven – børnehaven er en arbejdsplads.

• at man gør sin indflydelse gældende gennem den valgte forældrebestyrelse.

 

Praktisk – at man som forældre:

• har styr på barnets garderobe til hver dag – navn i tøj og sko, oprydning og klargøring af garderoberummet både morgen og aften.

• afleverer barnet til tiden i forhold til planlagte aktiviteter.

• accepterer at barnet skal have tid til at hjælpe med oprydning, inden barnet går hjem.

• husker hver dag at have kontakt til et personale når barnets afleveres og hentes.

Facebook kommentar