Forældreråd

0
568

Forældrerådet i Idrætsbørnehaven Tumlehøj

I Idrætsbørnehaven Tumlehøj har vi et forældreråd, som består af flere valgte forældre til børn i Tumlehøj.

Forældrerådet samarbejder med Brande Børnehavers fælles betsyrelse.

Der indkaldes til forældrerådsmøde, når der udtrykkes behov for det, ofte i forbindelse med forestående arrangementer, eller efter et bestyrelsesmøde, hvor der er vedtaget arbejdspunkter til forældrerådet.

Arrangementer forældrerådet er en del af er Børnefestival i Remisen, sommerfest i børnehaven, forældrekaffe i børnehaven og arbejdsdag på legepladsen.

Indkaldelse til forældrerådsmøde sker på foranledning af forældrene eller af børnehaven. Indkaldelsen indeholder en dagsorden, som udarbejdes ud fra hvilket arrangement der er forestående i børnehaven, og også hvilke man kunne forestille sig at arbejde hen i mod i fremtiden.

Forældrerådet diskuterer ikke principper for børnehavens arbejde, da deres arbejde primært er af praktisk karakter.

Der diskuteres aldrig personsager.

Facebook kommentar