Forældrebestyrelsen

0
588
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forældrebestyrelsen i Idrætsbørnehaven Tumlehøj

I Idrætsbørnehaven Tumlehøj har vi fælles bestyrelse med Børnehaven Åhaven og Brande Børnehave.

Du bliver valgt af de andre forældre til at sidde i vores fælles forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsen består af 2 forældre repræsentanter samt 1 suppleant fra hver institution, der er valgt af forældre til børn i Tumlehøj.  Derudover deltager teamlederen samt institutionslederen.

Du bliver valgt ind for 2 år af gangen og du kan genvælges, hvis du ønsker det. I forældrebestyrelsen har man mulighed for at få indflydelse på de principper som ligger til grund for den pædagogik som udmøntes i Brande Børnehaverne samt høringssvar og politiske tiltag.

Du sidder som talerør for resten af forældregruppen, og skal i den forbindelse huske, at der ikke tales om det enkelte barn, men i generelle vendinger. På bestyrelsesmøderne, som holdes på skift i de tre institutioner, bliver der ud fra en dagsorden drøftet mange forhold i børnehaverne. Vi debatterer alt fra børneopdragelse, økonomi, personalenormeringer, børnenes hverdag, hvad er godt i børnehaverne og hvad kunne måske ændres/forbedres.

Personalesager hører ikke under bestyrelsen.

Husk at du har tavshedspligt!!!

Facebook kommentar