Afhentning og aflevering

0
612

Afhentning og aflevering

Vi vil gerne tage godt imod både jeres barn og jer som forældre om morgenen, ligesom vi gerne vil tage pænt afsked med jer senere på dagen, derfor skal I altid henvende jer til et personale, når I kommer eller går.

Det er altid vigtigt at sige farvel til en voksen, da det kan skabe stor utryghed hos personalet, hvis vi ikke kan finde et barn, fordi der ikke er sagt farvel.

I Ikast-Brande Kommune har vi et digitalt system; “Min institution”, som er et børneintra, som samler alle informationer et sted. På “Min Institution”, skal I som forældre, melde ferie, sygdom og fridage.

Når I kommer skal I krydse ind på vores touch skærm. Her finder I billedet af jeres barn og klikker på det. Det samme gentager I når, I henter. Det er kun de voksne der må benyte dette system!

Bliver barnet hentet af andre end mor og far, skal vi vide det i forvejen. Via “Min Institution” kan I skrive afhentningsbeskeder til personalet, så vi er informeret om, at andre henter. Vi må ikke udlevere barnet til andre medmindre der er informeret herom.

Når du / I går, er det vigtigt at sige farvel til barnet og gøre afskeden kort. Det kan være svært at gå fra barnet, – især hvis det græder. Derfor er I altid velkomne til at ringe og høre, hvordan det går.

Når I som forældre er i børnehaven i bringe/hente situationer, til forældrekaffe og andre arrangementer, har I selv ansvaret for jeres barn.

Facebook kommentar