K-møde

0
498

K-møde

I et barns børnehavetid kan der opstå vanskeligheder af den ene eller den anden slags. Det kan være talevanskeligheder, problemer med kammeraterne, dårlig generel trivsel, særlige behov eller andet. Vi arbejder altid sammen med Jer forældre om at hjælpe børnene til den bedst mulige udvikling, men nogle gange kan det være nødvendigt og godt med hjælp udefra.

Blandt vores samarbejdspartnere er Støtte-AKT-Obs afdelingen, som er en del af Ikast Brande kommune. (AKT står for Adfærd, kontakt og trivsel, Obs for observation)

Når vi i børnehaven eller I som forældre har brug for hjælp og vejledning, har vi mulighed for at indkalde til et K-møde. Mødedeltagerne er altid forældrene, og så vidt muligt den eller de fra børnehaven der har det største kendskab til barnet. Oftest deltager daglig leder og leder også.

Fra Støtte-AKT-Obs afdelingen deltager Obs-pædagog Kirsten Skjødt Andersen, eller talekonsulent Helle Hørup. I visse tilfælde kan begge deltage. Derudover er der mulighed for at indkalde andre fagpersoner, f.eks. talepædagog, psykolog o.a.

I skal som forældre altid skrive under på mødeindkaldelsen inden vi sender den videre, og alt hvad der bliver videregivet om Jeres barn bliver I informeret om og siger god for først.

Til k-mødet fremlægger både forældre og børnehaven deres synspunkter omkring sagen, og taler vi sammen om hvilke muligheder vi har for at hjælpe barnet. Efter mødet udfylder børnehaven et aftaleskema, hvor der står hvad vi har aftalt, og hvem der er ansvarlige for at følge op på tiltagene. Dette skema skal også skrives under af forældrene, hvorefter det bliver sendt ind til Støtte-Akt-Obs, som så kan tage de videre skridt hvis det ligger i aftalen.

I forhold til at få hjælp udefra i form af f.eks. en observationspædagog, en psykolog eller andre, skal man påregne en vis ventetid.

Facebook kommentar