Forventninger til samarbejdet

0
472

Her kan man læse lidt om børnehavens politik i forhold til forventninger til jer forældre….

Når forældre har sagt ja tak til en plads i Brande Børnehave, har personalet i børnehaven følgende forventninger – at man som forældre:
• bakker op omkring børnehavens værdier og pædagogik.
• holder sig orienteret omkring det der sker i huset – bruger tid på at læse hjemmesiden og opslag i institutionen.
• medvirker til at der skabes et gensidigt tillidsforhold og et godt samarbejde til fordel for barnet.
• er loyal overfor børnehaven – utilfredshed/kritik afleveres til personalet/lederen i børnehaven.
• bakker op omkring børnehavens vedtagne politikker.
• har en positiv indstilling til børnehavens hverdag – det virker smittende på børnene.

• er opmærksom på, at fortrolige samtaler med personalet omkring barnet tilstræbes at foregå i møderum  eller på kontoret.
• bakker op ved forældrearrangementer – særligt ved forældremøder.
• informerer om store forandringer i barnets hverdag (skilsmisse, dødsfald, sygdom og lign.
• har forståelse for og accept af, at der er mange andre børn end ens egne i børnehaven – børnehaven er en arbejdsplads.
• at man gør sin indflydelse gældende gennem den valgte forældrebestyrelse.

Praktisk – at man som forældre:
• har styr på barnets garderobe hver dag – navn i tøj og sko, oprydning og klargøring af garderoberummet både morgen og aften.
• afleverer barnet til tiden i forhold til planlagte aktiviteter.
• accepterer at barnet skal have tid til at hjælpe med oprydning, inden barnet går hjem.
• husker hver dag at have kontakt til et personale når barnets afleveres og hentes.

Facebook kommentar