Sorg og krise

0
527

Sorg og krise

I tilfælde af dødsfald i barnets nære familie (forældre, søskende).

Sorg og Kriseplan for Brande Børnehaverne

 

1. Når institutionen modtager opkaldet omkring dødsfald, er det vigtigt at få følgende informationer:

Hvem?

Hvad?

Hvordan?

Hvor?

Hvornår?

I tilfælde af, at barnet kommer i børnehave den samme dag er det vigtigt at få informationer omkring hvad der forventes af børnehaven.

 

2. Den som modtager opkaldet informerer ledelsen, hvorefter det øvrige personale informeres om dødsfaldet.

 

3. Flaget hejses på halvt.

 

4. Børnene og forældrene informeres:

Som voksen kan man bruge bøger eller billedserier til at illustrere døden/det at miste. (“Hvor går man hen når man går bort?”)

Snakke med børnene om det at miste og lade børnene stille spørgsmål. Fortælle dem at det er i orden at være ked af det.

Forældrene informeres løbende ved afhentning eller telefonopkald.

 

5. Personalet vurderer, ud fra den enkelte situation, hvornår hjemmebesøg er passende.

Medbring buket og kort, hvor der kondoleres.

Her er det vigtigt at få en snak omkring hvad de pårørende forventer af børnehaven. Hvordan taler forældrene med barnet om dødsfaldet og hvad er forældrenes tro på “livet efter døden”.

 

6. Til begravelsen deltager ledelsen og en repræsentant fra huset

Medbring/bestil bårebuket.

 

 

7. Tiden efter skal personalet være opmærksom på barnets trivsel.

Barnet skal vide at både børn og voksne ved hvad der er sket. Ydermere skal barnet vide, at de voksne gerne vil tale med barnet om dødsfaldet og dets følelser herom. I tiden efter er det vigtigt at personalet giver tid og plads til at lytte til forældrene og informere om barnets trivsel og dagligdag.

Man skal være opmærksom på følgende reaktioner / symptomer:

 

Kropslige:                                                                                       Følelsesmæssige:

 

Mavepine                                                                  Angst

Kvalme                                                                      Magtesløshed

Svimmelhed                                                              Koncentrationsbesvær

Hovedpine                                                                Voldsomme udbrud

Hjertebanken                                                             Søvnproblemer

 

Det er vigtigt at vi er i løbende kontakt med forældrene i forhold til at følge op på barnets trivsel i den følgende tid.

 

Hvis der er behov for krisehjælp til barnet kontaktes PPR småbørn

 

I tilfælde af at et barn i institutionen dør.

 

1. Når institutionen modtager opkaldet omkring dødsfald, er det vigtigt at få følgende informationer:

Hvem?

Hvad?

Hvordan?

Hvor?

Hvornår?

 

2. Den som modtager opkaldet informerer ledelsen, hvorefter det øvrige personale informeres om dødsfaldet. Her tages der stilling til, hvilke voksne der er i stand til at informere de øvrige børn.

Der tages stilling til om der skal sættes en hilsen i avisen fra børnehaven.

 

3. Flaget hejses på halvt.

 

 

4. De øvrige børn og forældre informeres.

Som voksen kan man bruge bøger eller billedserier til at illustrere døden/det at miste.

Snakke med børnene om det at miste og lade børnene stille spørgsmål. Fortælle dem at det er i orden at være ked af det. Holde en stille stund i rundkreds på stuerne. evt. ved at tænde stearinlys, plukke en bukket blomster. snakke med børnene om barnet. evt. finde billeder fra små oplevelser med barnet, fortælle små historier om barnet.

Forældrene informeres løbende ved afhentning eller telefonopkald.

 

5. Personalet vurderer, ud fra den enkelte situation, hvornår hjemmebesøg er passende.

Medbring buket og kort, hvor der kondoleres.

Her er det vigtigt at få en snak omkring hvad de pårørende forventer af børnehaven. Vil forældrene selv afhente barnets ting eller skal personalet aflevere det. Hvis forældrene har behov, er de velkomne i børnehaven fremover.

 

6. Til begravelsen deltager ledelsen og en repræsentant fra stuen/gruppen.

Medbring/bestil bårebuket.

 

7. Stuen/gruppen besøger barnets gravsted med en personlig ting evt. en tegning/bil/bamse. Børnenes forældre informeres herom.

 

8. Personalet kan tilbydes krisehjælp, hvis der er behov for supervision. Ledelsen tager kontakt til psykolog igennem kommunen (Falck).

 

 

Relevant litteratur:

“Alt bliver anderledes…når børn mister” af Karen Nielsen.

“Hvor går man hen når man går bort”  af Aage Brandt

Facebook kommentar