Aflevering og afhentning

0
516

Aflevering og afhentning

Vi vil gerne tage godt imod både jeres barn og jer som forældre om morgenen, ligesom vi gerne vil tage pænt afsked med jer senere på dagen. I skal altid henvende jer til en medarbejder, når I kommer eller går.

Bliver barnet hentet af andre end den/de sædvanlige, skal vi vide det i forvejen, så skriv det ind på “Min Institution”. Dette kan også foregå via www.mininstitution.dk.

Når du / I går, er det vigtigt at sige farvel til barnet og gøre afskeden kort. Det kan være svært at gå fra barnet, – især hvis det græder. Derfor er I altid velkomne til at ringe og høre, hvordan det går.

Når I som forældre er i børnehaven i bringe/hente situationer, til forældrekaffe og andre arrangementer, har I selv ansvaret for jeres barn.

Når I kommer skal I krydse ind på vores touch skærm. Her finder I billedet af jeres barn og klikker på det. Det samme gentages når I henter. Det er kun de voksne der må benytte dette system!

Det er meget vigtigt at jeres barn får sagt god morgen og farvel til en medarbejder hver dag. Det skaber stor utryghed hos personalet, hvis vi ikke kan finde et barn, fordi der ikke er sagt farvel.

Facebook kommentar