Struktur

0
560

Struktur
Vores struktur er bygget op sådan, at vi arbejder med temaværksteder, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barns/børnegruppes behov. De dage, hvor der er temaværksteder, laves der forskellige aktiviteter med de børn, der ikke er i værksteder.

Strukturen er bygget op af forløb på 8 uger, hvor den første og sidste uge er planlægnings – og evalueringsuger.
I disse uger er der ingen faste værksteder eller planlagte aktiviteter, men plads til fri leg og spontane aktiviteter. Her planlægges både temaværksteder og dagligdagens øvrige aktiviteter for de kommende 6 uger, og evalueringen gennemføres ved at udfylde børnehavens læringsark opbygget af SMTTE-modellen.

I de 6 mellemliggende uger forløber temaværkstederne, mandage og onsdage. I temaværkstedet er det de samme børn og de samme voksne i hele perioden.

På hvert temaværksted er der en pædagogisk underviser, som er den styrende i forløbet. Derudover kan der være en eller flere hjælpere, såfremt gruppen er stort nok til det. Gruppen kan bestå af 1 eller flere fokusbørn, alene eller sammen med andre, små eller store grupper. Hjælperen vil være den der støtter op om børnenes relationer, hjælper med det praktiske, guider de børn der skal se tingene lidt an m.v.

Temaværkstederne kan vare fra 10 minutter til 2 timer af gangen afhængig af tema og målgruppe. Det vil fremgå af beskrivelsen, som er synlig for forældrene, hvilke børn der deltager, hvem der er underviser og hvilket tema der er på værkstedet.

Temaværksteder kan have forskelligt indhold afhængigt af fokusbarnets behov. Hvad er barnet optaget af her og nu. Indhold kan f.eks. være: musik, sprog, natur, bevægelse, social kompetence, personlig kompetence, kognitive øvelser, jord, vand, kreativitet, kunst,
fodbold, bondegård, træklatring, kun for drenge eller piger, ild, ord, tal.

Et forløb på 8 uger ser ud som følger:

Planlægningsuge

Mandag: Temaværksteder og aktiviteter for de børn, der ikke er en del af temaværkstederne

Tirsdag: Der laves grupper på tværs af alder – forskellige aktiviteter sættes i gang

Onsdag: Temaværksteder og aktiviteter for de børn, der ikke er en del af temaværkstederne

Torsdag: Der laves grupper på tværs af alder – forskellige aktiviteter sættes i gang

Fredag: Denne dag er der sparsomt med aktiviteter, da personalet har planlægningsmøde, hvor den kommende uge planlægges og der laves skriftligt arbejde

 

Evalueringsuge

 

Hvert barn tilknyttes en primærpædagog, som varertager al skriftligt materiale omkring barnet. Alle voksne i børnehaven kan modtage og give beskeder angående barnet, men i specifikke omstændigheder tages der kontakt til den primærepædagog.

Alle ansatte i Brande Børnehave har et medansvar for alle børn i huset. Personalegruppen drøfter jævnligt børnene på interne møder, og der er på disse – såvel som i dagligdagen – mulighed for at udveksle iagttagelser af det enkelte barn.

Facebook kommentar