Pædagogik

0
844

Pædagogik

Brande Børnehave er en tema institution med udgangspunkt i natur.

I dagligdagen vægter vi læring gennem leg i et spændende og inspirerende miljø, hvor natur og udeliv er i højsæde.

Vi lægger stor vægt på at være i naturen året rundt og bruger de muligheder naturen byder os. Derfor er vi ude det meste af dagen, hvor der laves forskellige aktiviteter, enten på legepladsen eller i nærmiljøet.

Vi arbejder ud fra, at alt hvad der laves inde, kan laves ude, derfor er der ingen begrænsninger for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Der ud over, arbejder vi som et hus “med åbent plan”, Det vil sige, at børnene selvstændigt har lov til at vælge, hvem de vil lege med (små og store), og hvor de vil lege, når der ikke er værksteder eller aktiviteter.

Vi er bevidste om, at vi som personale i børnehaven, har en opdragende funktion på børnene. Vi skal primært være med til at lære børnene de sociale spilleregler, selvhjulpethed, samt at tiltale hinanden på en god og anerkendende måde.

Vi skal også være med til at gøre forældrene beviste om deres ansvar, når de har et barn i børnehaven.

Vi skal som personale være opmærksom på de små signaler børn sender. Vi skal være der, når børnene har behov for det, og vi skal forme hverdagen i samspil med børnene.

Vi tilstræber at være en positiv personalegruppe.

Personalet skal være engageret, initiativrige, og skal have lyst til at udvikle og uddanne sig, så vi har en børnehave i konstant udvikling.

Det er vores mål at være en tryg og attraktiv børnehave, hvor børn, forældre og personale trives.    

Facebook kommentar